info@fnpv.sk                 02/59 104 201                zrušené
   

Zákon o Fonde na podporu vzdelávania

Dňa 1. júna 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“), ktorou boli okrem iného zavedené do praxe aj tzv. stabilizačné pôžičky pre študentov vybraných študijných programov vysokých škôl, ktorí štúdiom zvoleného študijného programu vysokej školy získajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania ohrozeného nedostatkom pracovných síl v Slovenskej republike.

Podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek sú definované v paragrafoch 13a až 13d.

Kompletné znenie zákona