info@fnpv.sk   02/59 104 201  Ut, St, Št: 08:30 - 15:00
   

 AKO PREDLOŽiť žiadosť o STABILIZAČNÚ pôžičku

 

Termín na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2021/2022 uplynul dňa 31. marca 2022. O stabilizačnú pôžičku budeš môcť opät požiadať v akademickom roku 2022/2023 v niektorom zo štyroch termínov:

  • 15. september 2022,
  • 31. október 2022,
  • 31. január 2023,
  • 31. marec 2023.

Podrobné podmienky predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 2022/2023 budú súčasťou Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o stablizačnú pôžičku na akademický rok 2022/2023, o ktorého zverejnení ťa budeme informovať.  

Naša adresa
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 Bratislava
Úradné hodiny
Ut, St, Št: 8:30 – 15:00
bližšie informácie nájdete tu
Termíny na predloženie žiadostí
-  31. január
- 31. marec
15. september
31. október

Ako prebieha proces schvaľovania pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania stabilizačných pôžičiek len tie žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek pozostáva z týchto etáp:
  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
  2. určenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Bližšie informácie k procesu schvaľovania pôžičiek sú uvedené kapitole 4. Oznamu. 

VIAC INFORMÁCIÍ