info@fnpv.sk      02/59 104 201      Po, St: 08:30 - 15:00, Pia: 08:30 -14:00
   

 AKO PREDLOŽiť žiadosť o STABILIZAČNÚ pôžičku

 

Termín na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2019/2020 uplynul dňa 31. 3. 2020. O stabilizačnú pôžičku budeš môcť opät požiadať v akademickom roku 2020/2021 v niektorom zo štyroch termínov:

  • 15. september 2020,
  • 31. október 2020,
  • 31. január 2021,
  • 31. marec 2021.

Podrobné podmienky predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 2020/2021 budú súčasťou Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o stablizačnú pôžičku na akademický rok 2020/2021, o ktorého zverejnení ťa budeme informovať.  

Naša adresa
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 Bratislava
Úradné hodiny
Po, St: 08:30 -15:00
Pia: 08:30 - 14:00
bližšie informácie nájdete tu
Termíny na predloženie žiadostí
-  15. september 2020
- 31. október 2020
-  31. január 2021
-  31. marec 2021

Ako prebieha proces schvaľovania pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania stabilizačných pôžičiek len tie žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek pozostáva z týchto etáp:
  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
  2. stanovenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a,
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Bližšie informácie k procesu schvaľovania pôžičiek budú stanovené v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o stabilzačnú pôžičku na akademický rok 2019/2020 o ktorého zverejnení Vás budeme informovať. 

VIAC INFORMÁCIÍ