info@fnpv.sk      02/59 104 201      Po-Pi 8:30 - 15:30
  

 

 

AKO PREDLOŽiť žiadosť o STABILIZAČNÚ pôžičku

Vzhľadom na časové obmedzenie použitia a zúčtovania prostriedkov z dotácie poskytnutej fondu na stabilizačné pôžičky v roku 2019 (podľa zákona č. 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) bolo možné finančné prostriedky vyčleniť len na prvé dva termíny na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 2019/2020 (15. september 2019 a 31. október 2019). Možnosť predloženia žiadostí o stabilizačnú pôžičku v termínoch 31. január 2020 a 31. marec 2020 je podmienená podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie na stabilizačné pôžičky medzi ministerstvom školstva a fondom na kalendárny rok 2020. Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí dotácie na kalendárny rok 2020, ako aj možnosť predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku oznámime v adekvátom predstihu.

Naša adresa
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 Bratislava
Úradné hodiny
Pon - Str: 8:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:30 - 14:00
Termín na predloženie žiadostí

Žiadosť bude možné predložiť až po podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie na stabilizačné pôžičky medzi ministerstvom školstva a fondom na kalendárny rok 2020.

 

POMÔŽEME VÁM S VYPLNENÍM ŽIADOSTI

Zavolajte nám na 02 / 59 104 201

NAPÍŠTE NÁM

Ako prebieha proces schvaľovania pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania stabilizačných pôžičiek len tie žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek pozostáva z týchto etáp:
  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
  2. stanovenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a,
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Bližšie informácie k procesu schvaľovania pôžičiek budú stanovené v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o stabilzačnú pôžičku na akademický rok 2019/2020 o ktorého zverejnení Vás budeme informovať. 

VIAC INFORMÁCIÍ