info@fnpv.sk   02/59 104 201  Ut, St, Št: 8:30-15:00
   

Aktualizácia Oznamu

20.10.2020

Milí študenti,

od 19.10.2020 je v platnosti aktualizovaný Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2020/2021 (ďalej len „oznam“). Aktualizácia sa týka kapitoly 3.3, kde bolo bližšie zadefinované ako bude fond postupovať v prípade, ak žiadateľ o pôžičku neuvedie alebo uvedie nesprávne alebo nečitateľne informáciu o dobe splatnosti. Zároveň sa aktualizácia týka aj kapitoly 3.4, kde bol doplnený presný postup pri oprave chýb na žiadosti o stabilizačnú pôžičku tak, aby bolo nespochybniteľné, kto daný údaj opravil. Aktualizovaný oznam nájdete tu