info@fnpv.sk      02/59 104 201      Po-Pi 8:30 - 15:30
  
Zmluva o stabilizačnej pôžičke

Upozornenie: Vzor zmluvy žiadateľ o stabilizačnú pôžičku spolu so žiadosťou o stabilizačnú pôžičku nezasiela. Fond zasiela zmluvu o stabilizačnej pôžičke iba žiadateľom, ktorým bola žiadosť o stabilizačnú pôžičku schválená.

Ak ste pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o stabilizačnej pôžičke zistili chyby v predtlačenom texte alebo ste sa pomýlili pri samotnom vypĺňaní Vašich údajov, postupujte pri oprave chýb podľa tohto návodu.

Žiadosť o odklad splátok stabilizačnej pôžičky
Potvrdenie zamestnávateľa pre účely odkladu
Žiadosť o zmenu osobných údajov a údajov na zmluve o stabilizačnej pôžičke
Potvrdenie zamestnávateľa pre účely odpisu
Plnomocenstvo
Čestné vyhlásenie