info@fnpv.sk                 02/59 104 201                zrušené
   
Zmluva o stabilizačnej pôžičke

Upozornenie: Vzor zmluvy o stabilizačnej pôžičke NEZASIELAJ spolu so žiadosťou o stabilizačnú pôžičku. Fond ti zašle zmluvu o stabilizačnej pôžičke, ak ti bude žiadosť o stabilizačnú pôžičku schválená.

Ak si pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o stabilizačnej pôžičke zistil chyby v predtlačenom texte alebo si sa pomýlil pri vypĺňaní údajov, postupuj pri oprave chýb podľa tohto návodu.

Žiadosť o odklad splátok stabilizačnej pôžičky
Potvrdenie zamestnávateľa kvôli odkladu
Žiadosť o zmenu osobných údajov a údajov na zmluve o stabilizačnej pôžičke
Potvrdenie zamestnávateľa kvôli odpisu
Plnomocenstvo
Čestné vyhlásenie