info@fnpv.sk   02/59 104 20 Ut a Št: 10:00-12:00 a 13:00-15:00
   

Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) vznikol 1.1.2013 zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.

Hlavnou činnosťou fondu je poskytovanie pôžičiek za zvýhodnených podmienok vybraným cieľovým skupinám - študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom škôl, odborným zamestnancom škôl, študentom doktorandského študijného programu, ako aj vysokoškolským pedagógom, výskumným pracovníkom vysokých škôl a umeleckým pracovníkom vysokých škôl. Cieľom poskytovania zvýhodnených pôžičiek je podpora dostupnosti kvalitného vzdelávania čo najväčšiemu počtu študentov, a tiež získanie, udržanie a motivácia kvalitných pedagogických zamestnancov na zotrvanie v školstve.
Fond taktiež zastrešuje poskytovanie stabilizačných pôžičiek pre študentov vybraných študiných programov vysokých škôl s cieľom motivovať absolventov vysokých škôl po skončení štúdia vykonávať povolanie v Slovenskej republike, na výkon ktorého sa pripravovali štúdiom.

Fond zároveň zabezpečuje správu pôžičiek poskytnutých Študentským pôžičkovým fondom a Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov.

Pri svojej činnosti fond úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Študentskou radou vysokých škôl ako aj s Asociáciou doktorandov Slovenska.

Viac o Fonde na podporu vzdelávania