Čo robiť v prípade, že mi bola stabilizačná pôžička schválená?

26.10.2020

V prípade, že si svoje meno našiel v zozname schválených žiadostí o stabilizačnú pôžičku, netreba robiť vôbec nič. V najbližších dňoch ti zašleme doporučenou poštou na adresu, ktorú si uviedol v žiadosti o stabilizačnú pôžičku, návrh zmluvy o stabilizačnej pôžičke v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdeš podrobné inštrukcie o ďalšom postupe.