Druhé kolo vyplácania stabilizačných pôžičiek II. termín

22.12.2020
Dňa 22. decembra 2020 sme vyplatili ďalších 87 stabilizačných pôžičiek z II. termínu na akademický rok 2020/2021 (žiadosti doručené do 31. októbra 2020). Chceš vedieť, či bola pôžička vyplatená aj tebe? Tak klikaj  sem