info@fnpv.sk                 02/59 104 201                zrušené
   

Nový termín na doručenie zmluvy o stabilizačnej pôžičke

7.1.2021

Milí študenti,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou spojenou so zákazom vychádzania v zmysle uznesenia vlády SR č.808/2020 Z.z. zo dňa 31. decembra 2020 sa Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) rozhodol predĺžiť termín na doručenie podpísanej zmluvy o stabilizačnej pôžičke. Nový termín na doručenie zmluvy o stabilizačnej pôžičke pre žiadateľov, ktorí o stabilizačnú pôžičku požiadali v termíne do 31. októbra 2020, je stanovený na 5. februára 2021. Ak ste zmluvu o stabilizačnej pôžičke už odoslali na poštovú prepravu považujte informáciu o zmene termínu za bezpredmetnú.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a v záujme ochrany zdravia nás všetkých Vás prosíme o doručenie zmluvy o stabilizačnej pôžičke prioritne poštou alebo kuriérom.

 V prípade otázok alebo nejasností sú Vám zamestnanci fondu aj naďalej k dispozícii telefonicky alebo emailom.