Odoslanie zmlúv o stabilizačnej pôžičke

4.11.2020

Dňa 29. októbra 2020 bol všetkým, ktorým bola stabilizačná pôžička schválená, odoslaný návrh zmluvy o stabilizačnej pôžičke v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdeš podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Ak ti zmluva o stabilizačnej pôžičke nebude doručená najneskôr do 6. novembra 2020, prosím, kontaktuj nás