Piate kolo vyplácania stabilizačných pôžičiek I. termín

21.12.2020
Dňa 21. decembra 2020 sme vyplatili ďalšiu stabilizačnú pôžičku z I. termínu na akademický rok 2020/2021 (žiadosti doručené do 15. septembra 2020). Chceš vedieť, či bola pôžička vyplatená tebe? Tak klikaj sem