Potrebujem mať žiadosť potvrdenú študijným oddelením?

26.10.2020

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácií a na základe množstva otázok si dovoľujeme informovať všetkých žiadateľov o stabilizačnú pôžičku, ktorí študujú na slovenských vysokých školáchže žiadosť o stabilizačnú pôžičku (ďalej len „žiadosť“) nemusí byť v častiach 3A a 3B potvrdená študijným oddelením. Údaje týkajúce sa vášho štúdia fond overí prostredníctvom Centrálneho registra študentov. V každom prípade vám odporúčame vypísať časť 3A a 3B žiadosti aj bez potvrdenia vysokej školy / fakulty.

V prípade žiadateľov o pôžičku, ktorí študujú na zahraničných vysokých školách stále platí povinnosť mať žiadosť potvrdenú vysokou školou/fakultou v častiach 3A a 3B alebo priložiť samostatné potvrdenie o štúdiu. Potvrdenie o štúdiu je možné zaslať aj elektronicky, ak je podpísané kvalifikovanou  elektronickou pečaťou vašej vysokej školy.