info@fnpv.sk                 02/59 104 201                na objednanie
   

Zníženie nesplatenej istiny (odpis pôžičky)

2.10.2020

Milí študenti,

dňa 28. septembra 2020 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 262/2020 Z. z., ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky. Chceš vedieť, koľko rokov musíš odpracovať, aby ti bola stabilizačná pôžička odpustená? Klikaj sem