info@fnpv.sk   02/59 104 20 Ut a Št: 10:00-12:00 a 13:00-15:00
   

POSTUP PRI OPRAVE CHÝB NA ZMLUVE O STABILIZAČNEJ PÔŽIČKE

 

Upozornenie: Opravu chýb v zmluve o pôžičke je nevyhnutné vykonať na obidvoch rovnopisoch tak, aby všetky zmluvné strany mali k dispozícii totožné znenie zmluvy o pôžičke.

Ak si pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o stabilizačnej pôžičke (ďalej len „zmluva“) zistil chyby v predtlačenom texte alebo si sa pomýlil pri samotnom vypĺňaní tvojich údajov, postupuj pri oprave chýb podľa tohto návodu a vyhneš sa tak problémom s akceptáciou zmluvy a následným vyplatením stabilizačnej pôžičky.

 

Ako opraviť chybu v predtlačenom texte

 1. Chybne predtlačený údaj na zmluve prečiarkni
 2. Vedľa prečiarknutého údaju vyplň nový správny údaj
 3. K novému správnemu údaju napíš „*opravil“ a uveď paličkovým písmom svoje priezvisko, dátum opravy a podpíš sa

Týmto spôsobom je možné opraviť nasledovné predtlačené údaje:

 • titul,
 • adresu tvojho trvalého pobytu,
 • kontaktné údaje,
 • údaje o tvojom štúdiu (škola, fakulta, stupeň vysokoškolského štúdia, ročník a/alebo predpokladaný dátum riadneho skončenia štúdia).

Upozornenie

Ak je na zmluve nesprávne uvedené tvoje meno a priezvisko alebo tvoje rodné číslo a dátum narodenia, obratom kontaktuj fond a vyžiadaj si vystavenie novej zmluvy.

 

Ako opraviť chybu vo vyplňovanom texte

 1. Chybne vyplnený údaj na zmluve prečiarkni
 2. Vedľa prečiarknutého údaju vyplň nový správny údaj
 3. K novému správnemu údaju napíš „*opravil“ a uveď paličkovým písmom svoje priezvisko, dátum opravy a podpíš sa

Týmto spôsobom je možné opraviť nasledovné vyplňované údaje:

 • IBAN a BIC (SWIFT kód),
 • iné údaje, ktoré nie sú predtlačené.

Upozornenie:

V prípade opravy čísla účtu (IBAN) odporúčame k zmluve priložiť fotokópiu dokladu s číslom účtu tak, aby fond vedel jednoznačne identifikovať číslo tvojho účtu a mohol ti stabilizačnú pôžičku bez problémov a komplikácii vyplatiť.

Tvoje meno, priezvisko a rodné číslo uvedené na prednej strane zmluvy musia byť totožné s údajmi uvedenými na osvedčovacej doložke pri osvedčovaní podpisu, inak nebude možné zmluvu akceptovať a stabilizačnú pôžičku vyplatiť.

V prípade, že si chybu zistil až dodatočne po odoslaní zmluvy na adresu fondu, na nahlásenie správneho údaju použi tlačivo Žiadosť o zmenu a doplnenie osobných údajov a údajov na zmluve o stabilizačnej pôžičke. Týmto spôsobom nie je možné meniť údaje, ktoré si vyžadujú vystavenie novej zmluvy v zmysle vyššie uvedených pravidiel.