info@fnpv.sk   02/59 104 20 Ut, St, Št: 10:00-12:00-12:30-15:00
   

Schválenie stabilizačných pôžičiek v akademickom roku 2018/2019 

V akademickom roku 2018/2019 mohli študenti odboru ošetrovateľstvo doručiť žiadosť o stabilizačnú pôžičku predložiť do 15. júna 2019.

Celkovo bolo fondu do tohto termínu doručených 259 žiadostí, pričom celková žiadaná výška stabilizačných pôžičiek predstavovala 518 000 eur. Fond mal v akademickom roku 2018/2019 na stabilizačné pôžičky celkovo vyčlenených 2 662 000 eur.
Dňa 9. 7. 2019 rada fondu schválila 243 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 486 000 eur a neschválila 16 žiadostí v celkovej výške 32 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 220 pôžičiek v celkovej sume 440 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

 

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 15. júna 2019

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 15. júna 2019