info@fnpv.sk   02/59 104 20 Ut a Št: 10:00-12:00 a 13:00-15:00
   

SCHVÁLENIE STABILIZAČNÝCH PÔŽIČIEK V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022

V akademickom roku 2021/2022 mohli študenti doručiť žiadosť o stabilizačnú pôžičku (ďalej len "žiadosť") v štyroch termínoch – do 15. septembra 2021, 31. októbra 2021, 31. januára 2022 a 31. marca 2022. Na stabilizačné pôžičky (ďalej len "pôžička") bolo v akademickom roku 2021/2022 vyčlenených 2 588 000 eur. 

 

V termíne na doručenie žiadostí do 15. septembra 2021 bolo fondu celkovo doručených 105 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 420 000 eur. Dňa 26. októbra 2021 rada fondu schválila 93 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 372 000 eur a neschválila 12 žiadostí v celkovej sume 48 000 eur.  Doručených zmlúv o stabilizačnej pôžičke (ďalej len "zmluva") a následne vyplatených bolo 90 pôžičiek v celkovej sume 360 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15.septembra 2021

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15.septembra 2021

 

Počty schválených pôžičiek doručených do 15.9.2021 podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 2
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 1
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 57 

 

V termíne na doručenie žiadostí do 31. októbra 2021 bolo fondu celkovo doručených 289 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 1 156 000 eur. Dňa 25. novembra 2021 rada fondu schválila 265 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 1 060 000 eur a neschválila 24 žiadostí v celkovej sume 96 000 eur. Doručených zmlúv a následne vyplatených bolo 248 pôžičiek v celkovej sume 992 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2021

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2021

 

Počty schválených pôžičiek doručených do 31.10.2021 podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 3
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií 10 
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 17 
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 7
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 210 

 

V termíne na doručenie žiadostí do 31. januára 2022 bolo fondu celkovo doručených 64 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 256 000 eur. Dňa 1. marca 2022 rada fondu schválila 60 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 240 000 eur a neschválila štyri žiadosti v celkovej sume 16 000 eur. Doručených zmlúv a následne vyplatených bolo 56 pôžičiek v celkovej sume 224 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. januára 2022

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. januára 2022

 

Počty schválených pôžičiek doručených do 31.1.2022 podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 0
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 5
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 42 

 

V termíne na doručenie žiadostí do 31. marca 2022 bolo fondu celkovo doručených 49 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 196 000 eur. Dňa 26. apríla 2022 rada fondu schválila 45 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 180 000 eur a neschválila štyri žiadosti v celkovej sume 16 000 eur. Doručených zmlúv a následne vyplatených bolo 38 pôžičiek v celkovej sume 152 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. marca 2022

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. marca 2022

 

Počty schválených pôžičiek doručených do 31.3.2022 podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 1
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 0
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 23