Ôsme kolo vyplácania stabilizačných pôžičiek II. termín

22.2.2021
Dňa 22. februára 2021 sme vyplatili poslednú stabilizačnú pôžičku z II. termínu na akademický rok 2020/2021 (žiadosti doručené do 31. októbra 2020). Chceš vedieť, či bola pôžička vyplatená aj tebe? Tak klikaj  sem