Piate kolo vyplácania stabilizačných pôžičiek II. termín

21.1.2021
Dňa 21. januára 2021 sme vyplatili ďalších 19 stabilizačných pôžičiek z II. termínu na akademický rok 2020/2021 (žiadosti doručené do 31. októbra 2020). Chceš vedieť, či bola pôžička vyplatená aj tebe? Tak klikaj  sem