Schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku

18.10.2019

Dňa 18. októbra 2019 rada fondu schválila žiadosti o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 2019/2020 doručené do 15. septembra 2019.

Rada fondu schválila 105 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 210 000 eur a neschválila 4 žiadosti v celkovej výške 8 000 eur. 

Chceš vedieť či si aj ty získal stabilizačnú pôžičku? Tak klikaj SEM .