Schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku

25.11.2021

Dňa 25. novembra 2021 bolo schválených 265 žiadostí o stabilizačnú pôžičku v celkovej sume 1 060 000 eur doručených v prvom termíne na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku (31. októbra 2021).

Chceš vedieť, či ti bola stabilizačná pôžička schválená? Tak klikaj  SEM