Schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku

26.4.2021

Dnes bolo schválených 23 žiadostí o stabilizačnú pôžičku v celkovej sume 46 000 eur, vo štvrtom termíne na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku (31. marca 2021), teda všetky žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré spĺňali podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek.

Chceš vedieť, či ti bola stabilizačná pôžička schválená? Tak klikaj  SEM