info@fnpv.sk   02/59 104 20 Ut a Št: 10:00-12:00 a 13:00-15:00
   

Schválenie stabilizačných pôžičiek v akademickom roku 2019/2020

 

V akademickom roku 2019/2020 mohli študenti doručiť žiadosť o stabilizačnú pôžičku (ďalej len "žiadosť") v štyroch termínoch – do 15. septembra 2019, 
31. októbra 2019, 31. januára 2020 a 31. marca 2020. Na stabilizačné pôžičky (ďalej len "pôžička") bolo v akademickom roku 2019/2020 vyčlenených 2 176 000 eur. 

 

V termíne na predloženie žiadostí do 15. septembra 2019 bolo fondu celkovo doručených 109 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 218 000 eur. Dňa 18. októbra 2019 rada fondu schválila 105 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 210 000 eur a neschválila 4 žiadostí v celkovej výške 8 000 eur. Doručených zmlúv o stabilizačnej pôžičke (ďalej len "zmluva") a následne vyplatených bolo 100 pôžičiek v celkovej sume 200 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15. septembra 2019

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15. septembra 2019

 

V termíne na predloženie žiadostí o pôžičku do 31. októbra 2019 bolo fondu celkovo doručených 326 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 650 000 eur. Dňa 26. októbra 2019 rada fondu schválila 309 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 618 000 eur a neschválila 16 žiadostí v celkovej výške 32 000 eur. Následne rada fondu dňa 19. decembra 2019 dodatočne schválila jednu žiadosť o pôžičku v sume 2 000 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 283 pôžičiek v celkovej sume 566 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2019

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2019

 

V termíne na predloženie žiadostí o pôžičku do 31. januára 2020 bolo fondu celkovo doručených 50 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 100 000 eur. Dňa 18. februára 2020 rada fondu schválila 48 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 96 000 eur a neschválila 2 žiadostí v celkovej výške 4 000 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 44 pôžičiek v celkovej sume 88 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. januára 2020

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. januára 2020

 

V termíne na predloženie žiadostí o pôžičku do 31. marca 2020 bolo fondu celkovo doručených 54 žiadostí, z čoho štyri žiadosti boli doručené po termíne. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 108 000 eur. 22. apríla 2020 schválila 43 žiadostí v celkovej výške 86 000 eur a neschválila 11 žiadosti v celkovej výške 22 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 39 pôžičiek v celkovej sume 78 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. marca 2020

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. marca 2020

  

SCHVÁLENIE STABILIZAČNÝCH PÔŽIČIEK V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019