info@fnpv.sk      02/59 104 201      Po, St: 08:30 - 15:00, Pia: 08:30 -14:00
   

Môžem aj ja získať stabilizačnú pôžičku?

Ak si študentom odboru ošetrovateľstvo a už teraz vieš, že sa po skončení štúdia chceš venovať tomuto povolaniu, potom je stabilizačná pôžička určená práve pre teba. Podaním žiadosti tak môžeš získať pôžičku, ktorú po splnení stanovených podmienok nemusíš vrátiť.

ZISTI VIAC

Podmienky splácania pôžičky

Kedy pôžičku nemusím vrátiť
Je to jednoduché. Stačí ak budeš pracovať v odbore, ktorý si študoval a za každý rok, ktorý na území Slovenska odpracuješ ti odpustíme časť pôžičky. Čo to pre teba znamená? To, že po odpracovaní zmluvou o stabilizačnej pôžičke stanoveného počtu rokov ti odpustíme celú pôžičku.
Kedy mám nárok na odklad splátok
Na odklad splátok máš nárok:
- počas štúdia,
- počas výkonu povolania na území Slovenskej republiky, na ktoré si sa štúdiom pripravoval,
- počas nezamestnanosti
- počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
- počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy.
VŠETKY PODMIENKY
 

Aktuálne informácie

Proces schvaľovania žiadostí predložených v prvom termíne

22.9.2020
Proces schvaľovania žiadostí o stabilizačnú pôžičku predložených v prvom termíne na predkladanie žiadostí.

Čítať viac

Fungovanie Fondu na podporu vzdelávania v čase pandémie.

8.9.2020
Ak je to možné prosíme vás, aby ste nás kontaktovali prioritne telefonicky, prípade e-mailom.

Čítať viac

Chceš získať pôžičku, ktorú nemusíš vrátiť? Prišiel si v správny čas!

14.8.2020
Predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2020/2021 bolo spustené.

Čítať viac

Vyplácanie stabilizačných pôžičiek IV. termín

27.5.2020
Posledné vyplácanie v  rámci IV. termínu na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku

Čítať viac

Dočasná zmena úradných hodín

8.6.2020
Opäť bližšie k tebe!

Čítať viac

Vyplatenie stabilizačných pôžičiek IV. termín

27.5.2020
Vyplácanie stabilizačných pôžičiek IV. termín

Čítať viac

Čo je cieľom stabilizačných pôžičiek

Starnutie zamestnancov niektorých už v súčasnosti nedostatkových povolaní, spolu so zmenami na trhu práce a nedostatkom študentov na vysokých školách v prioritných odboroch predstavujú vážne riziko pre budúcnosť trhu práce na Slovensku, najmä budúcnosť niektorých povolaní. S cieľom minimalizovať existujúce negatívne vplyvy bolo zavedené stabilizačné opatrenie, ktorého cieľom je stabilizovať študentov vybraných študijných programov a odborov, ktorí štúdiom získajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania ohrozeného nedostatkom pracovných síl v Slovenskej republike.

Pôžička pre vybrané skupiny študentov konkrétnych študijných odborov alebo ich kombinácií a odpustenie jej splatenia by mala taktiež prispieť k motivácii absolventov vysokých škôl po skončení štúdia vykonávať povolanie v Slovenskej republike, na ktorého výkon sa pripravovali štúdiom na vysokej škole.

VIAC INFORMÁCIÍ