info@fnpv.sk   02/59 104 20 Ut a Št: 10:00-12:00 a 13:00-15:00
   

Môžem aj ja získať stabilizačnú pôžičku?

Ak si študentom odboru ošetrovateľstvo a už teraz vieš, že sa po skončení štúdia chceš venovať tomuto povolaniu, potom je stabilizačná pôžička určená práve pre teba. Podaním žiadosti tak môžeš získať pôžičku, ktorú po splnení stanovených podmienok nemusíš vrátiť.

ZISTI VIAC

Podmienky splácania pôžičky

Kedy pôžičku nemusím vrátiť
Je to jednoduché. Stačí ak budeš pracovať v odbore, ktorý si študoval a za každý rok, ktorý na území Slovenska odpracuješ ti odpustíme časť pôžičky. Čo to pre teba znamená? To, že po odpracovaní zmluvou o stabilizačnej pôžičke stanoveného počtu rokov ti odpustíme celú pôžičku.
Kedy mám nárok na odklad splátok
Na odklad splátok máš nárok:
- počas štúdia,
- počas výkonu povolania na území Slovenskej republiky, na ktoré si sa štúdiom pripravoval,
- počas nezamestnanosti
- počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
- počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy.
VŠETKY PODMIENKY
 

Aktuálne informácie

Predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku do 31.01.2024

3.1.2024
Ešte si nestihol využiť jedinečnú možnosť na podporu svojho štúdia pomocou stabilizačnej pôžičky? Fond na podporu vzdelávania v spolupráci s ...

Čítať viac

Chceš získať pôžičku, ktorú nemusíš vrátiť? Prišiel si v správny čas!

31.8.2023
Predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2023/2024 bolo spustené.

Čítať viac

Posledné kolo vyplácania stabilizačných pôžičiek IV. termín

14.6.2023
Posledné vyplácanie v rámci IV. termínu na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku

Čítať viac

Štvrté kolo vyplácania stabilizačných pôžičiek IV. termín

18.5.2023
Štvrté vyplácanie v rámci IV. termínu na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku

Čítať viac

Tretie kolo vyplácania stabilizačných pôžičiek IV. termín

11.5.2023
Tretie vyplácanie v rámci IV. termínu na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku

Čítať viac

Druhé kolo vyplácania stabilizačných pôžičiek IV. termín

3.5.2023
Druhé vyplácanie v rámci IV. termínu na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku

Čítať viac

Čo je cieľom stabilizačných pôžičiek

Starnutie zamestnancov niektorých už v súčasnosti nedostatkových povolaní, spolu so zmenami na trhu práce a nedostatkom študentov na vysokých školách v prioritných odboroch predstavujú vážne riziko pre budúcnosť trhu práce na Slovensku, najmä budúcnosť niektorých povolaní. S cieľom minimalizovať existujúce negatívne vplyvy bolo zavedené stabilizačné opatrenie, ktorého cieľom je stabilizovať študentov vybraných študijných programov a odborov, ktorí štúdiom získajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania ohrozeného nedostatkom pracovných síl v Slovenskej republike.

Pôžička pre vybrané skupiny študentov konkrétnych študijných odborov alebo ich kombinácií a odpustenie jej splatenia by mala taktiež prispieť k motivácii absolventov vysokých škôl po skončení štúdia vykonávať povolanie v Slovenskej republike, na ktorého výkon sa pripravovali štúdiom na vysokej škole.

VIAC INFORMÁCIÍ