info@fnpv.sk   02/59 104 20 Ut a Št: 10:00-12:00 a 13:00-15:00
   

 

AKO PREDLOŽiť žiadosť o STABILIZAČNÚ pôžičku

V akademickom roku 2023/2024 už nie je možné požiadaž o stabilizačnú pôžičku:

  • 30. september 2023 - uzavretý termín - vyplatené pôžičky,
  • 31. október 2023 - uzavretý termín - vyplatené pôžičky,
  • 31. január 2024 - uzavretý termín - spracovávajú sa zmluvy,
  • 31. marca 2024 - termín je zrušený z dôvodu absencie finančných zdrojov, ktoré poskytuje MŠVVaM SR formou dotácie.

  • 30. september 2024 - prvý najbližší vypísaný termín pre akademický rok 2024/2025

Podrobné podmienky predkladania žiadostí v akademickom roku 2023/2024 sú súčasťou Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2023/2024, ktorý nájdete TU

Príloha č. 1 - Tlačivo žiadosti o pôžičku
Príloha č. 2 - Vzor zmluvy o pôžičke
Príloha č. 3 - Spoločný sadzobník poplatkov a náhrad platný od 01.02.2024

Naša adresa
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 Bratislava
Úradné hodiny
Ut, a Št: od 10:00 do 12:00 - od 13:00 do 15:00
bližšie informácie nájdeš tu
Termíny na predloženie žiadostí
-  30. september
31. október
-  31. január
- 31. marec - ZRUŠENÝ

Ako prebieha proces schvaľovania pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania stabilizačných pôžičiek len tie žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek pozostáva z týchto etáp:
  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
  2. určenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Bližšie informácie k procesu schvaľovania pôžičiek sú uvedené kapitole 4. Oznamu. 

VIAC INFORMÁCIÍ