info@fnpv.sk   02/59 104 20 Ut, St, Št: 10:00-12:00-12:30-15:00
   

 

AKO PREDLOŽiť žiadosť o STABILIZAČNÚ pôžičku

O stabilizačnú pôžičku môžeš opätovne požiadať v akademickom roku 2023/2024 v jednom z nasledujúcich termínov:

  • 30. september 2023,
  • 31. október 2023,
  • 31. január 2024,
  • 31. marec 2024. 

Podrobné podmienky predkladania žiadostí v akademickom roku 2023/2024 sú súčasťou Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2023/2024, ktorý nájdete TU

Dôležitá informácia pre žiadateľov k blížiacemu termínu podávania žiadostí v I. kole:
Žiadosť o pôžičku v I. termíne si je možné podať osobne alebo doručiť poštou do 29.9.2023 v čase od 10:00.00 do 12:00.00 a od 12:30.00 do 15:00.00 hod. na adresu Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava.
Elektronicky prijímame žiadosti na mail ziadost@fnpv.sk, podpísané výhradne zaručeným elektronickým podpisom do 30.9.2023 do 23:59 hod.
Ak budú žiadosti prijaté po neskoršom termíne, budú zaradené do ďalšieho kola.

Príloha č. 1 - Tlačivo žiadosti o pôžičku
Príloha č. 2 - Vzor zmluvy o pôžičke
Príloha č. 3 - Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 13.09.2023

Naša adresa
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 Bratislava
Úradné hodiny
Ut, St, Št: 10:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
bližšie informácie nájdeš tu
Termíny na predloženie žiadostí
-  30. september
31. október
-  31. január
- 31. marec

Ako prebieha proces schvaľovania pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania stabilizačných pôžičiek len tie žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek pozostáva z týchto etáp:
  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
  2. určenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Bližšie informácie k procesu schvaľovania pôžičiek sú uvedené kapitole 4. Oznamu. 

VIAC INFORMÁCIÍ