info@fnpv.sk   02/59 104 201  Ut, St, Št: 8:30-15:00
   

 

AKO PREDLOŽiť žiadosť o STABILIZAČNÚ pôžičku

Posledný termín na doručenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 2022/2023 uplynul 31. marca 2023. O stabilizačnú pôžičku budeš môcť opätovne požiadať v akademickom roku 2023/2024 v jednom z nasledujúcich termínov:

  • 30. september 2023,
  • 31. október 2023,
  • 31. január 2024,
  • 31. marec 2024.

Podrobné podmienky predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 2023/2024 budú súčasťou Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o stablizačnú pôžičku na akademický rok 2023/2024, o ktorého zverejnení ťa budeme informovať.  

 

Naša adresa
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 Bratislava
Úradné hodiny
Ut, St, Št: 8:30 – 15:00
bližšie informácie nájdeš tu
Termíny na predloženie žiadostí
-  30. september
31. október
-  31. január
- 31. marec

Ako prebieha proces schvaľovania pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania stabilizačných pôžičiek len tie žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek pozostáva z týchto etáp:
  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
  2. určenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Bližšie informácie k procesu schvaľovania pôžičiek sú uvedené kapitole 4. Oznamu. 

VIAC INFORMÁCIÍ